Posted on

Spośród osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w wybranych zakresach, dużą cześć stanowią chętni nauki języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Często wybieraną przez daną grupę metodą jest nauka online, zaś szczególną popularnością cieszą się obecnie kursy angielskiego przez skype. Wynika to z wielu udogodnień odróżniających je od tradycyjnej nauki, wymagającej bezpośredniego spotkania z nauczycielem.

Nauka od zaraz

W związku z dużą ilością ofert, kurs angielskiego przez skype można realizować niemalże natychmiast po porozumieniu się z wybraną szkołą internetową. Jako pierwsza następuje rozmowa wstępna, w czasie której określa się i wyszczególnia cel nauki, opanowany dotychczas poziom języka oraz czas jaki dany kurs obejmie. Wybierany jest także jeden z możliwych modeli nauczania. Następnie przydzielony zostaje lektor lub ich grupa, którzy będą prowadzić zajęcia z zainteresowaną osobą.

Oferowane modele

Kurs angielskiego przez skype umożliwia wzięcie udziału w zajęciach prowadzonych o dogodnej, wybranej najczęściej przez zainteresowaną osobę dniach i godzinach. Kursant ma do wyboru naukę indywidualną, gdzie dane połączenie internetowe będzie dotyczyło wyłącznie dwójki osób, lub też naukę grupową, w czasie której większa liczba kursantów będzie miała możliwość wzajemnej interakcji nie tylko werbalnej, ale także wzrokowej wykorzystując możliwość wykorzystania kamery..

Dogodne pory

Główną zaletą nauki języka metodą online jest możliwość wyboru przez kursanta pory, o jakiej będą odbywały się zajęcia. Nie muszą się one odbywać regularnie. Dla przykładu, będąc na zagranicznej wycieczce i mając problemy z porozumiewaniem się na konkretny temat, wykorzystać można na ten cel dostępny nam w ramach kursu czas.

Dla każdego

Kursy angielskiego przez skype Edoo dostępne są dla osób w każdej grupie wiekowej, z każdego miejsca na świecie. Szkoły oferujące tą metodę nauczania, zwykle zatrudniają profesjonalnych lektorów, posiadających odpowiednie kompetencje.