Posted on

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Jeżeli jednak zauważymy u swojej pociechy niepokojące symptomy, takie jak nieprawidłowe napięcie mięśniowe, słabość motoryczną rąk lub zaburzoną orientację w przestrzeni, to warto w celu polepszenia jej sprawności zaangażować ją w wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.

Czym jest grafomotoryka?

Grafomotoryka to umiejętność wykonywania precyzyjnych czynności ruchowych za pomocą rąk, np. malowania i pisania. Co za tym idzie ćwiczenia grafomotoryczne to zadania, które dziecko powinno wykonywać, aby poprawić swoją koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętność posługiwania się przyborami. Ćwiczenia te najczęściej mają formę zabawy z klockami, puzzlami, plasteliną lub kredkami, ponieważ z reguły wykonuje się je z dziećmi w wieku przedszkolnym. Rysowanie, układanie małych przedmiotów lub lepienie z plasteliny pod okiem prowadzącego zajęcia sprawia, że przedszkolak rozwija swoje zdolności ruchowe.

Dlaczego warto wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne?

Trenowanie palców, dłoni i nadgarstków za pomocą zgniatania plasteliny, wyszywania, malowania i nawlekania małych obiektów na sznurek zaowocuje większą precyzją ruchów oraz lepszą koordynacją wzrokowo-ruchową dziecka. Ćwiczenia grafomotoryczne sprawią, że uczęszczający na nie uczeń będzie w przyszłości nie tylko ładniej pisać i malować, ale ogólnie będzie dokładniej wykonywał wszystkie czynności. Estetyczne pismo oraz umiejętność rysowania są powodem do dumy. Dzięki nim uczeń chętniej będzie się angażować w inne zadania i łatwiej będzie mu się zmotywować do nauki.