Posted on

Każdy egzamin bez względu na to, czy pisany w szkole, czy już później w dorosłym życiu, wzbudza ogromne emocje i wiąże się z ogromnym stresem. Dla ucznia szkoły podstawowej takim wydarzeniem jest egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Zdawanie obcego języka, w którym nie mówi się na co dzień, bywa bardzo trudne. Jakie umiejętności młodego człowieka są wtedy oceniane?

Egzamin z angielskiego – podział na części

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego (https://edoo.pl/angielski-egzamin-osmoklasisty/) składa się aż z pięciu części:
– tzw. słuchanek;
– wykonania zadań na podstawie podanego tekstu;
– pracy pisemnej;
– znajomości funkcji językowych;
– znajomości środków językowych.

Naturalnie w każdej kategorii można zdobyć konkretną liczbę punktów. Przejdźmy zatem do odpowiedzi na podstawowe pytanie: jakie predyspozycje są oceniane na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego?

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem

Jednym z poleceń na egzaminie z angielskiego jest słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Czytając tekst lub słuchając nagranej rozmowy, uczniowie odpowiadają na pytania odnoszące się do danej konwersacji. W przypadku egzaminu z angielskiego, na podstawie podanych przez ucznia odpowiedzi, komisja oceniająca szybko zorientuje się, czy rozumie on obcy język.

Zasób słownictwa

Ta umiejętność weryfikowana jest zwłaszcza w ostatniej części egzaminu, gdy ósmoklasista przystępuje do stworzenia własnego tekstu. Może być to krótka notka, ogłoszenie o pracę, list do kolegi, czy wiadomość mailowa. Liczą się tu: różnorodność dobranych słów, użycie ich w odpowiednim kontekście, ale także odpowiednie stosowanie zwrotów grzecznościowych i form skrótowych. Także na etapie sprawdzającym stosowanie środków językowych, można zorientować, czy zasób słownictwa ucznia jest bogaty, czy wymaga jeszcze dużo pracy. Zdający staje tu na przykład przed zadaniem zastąpienia angielskich wyrazów innymi synonimami.